Opwekken van energie

Waarom?

Opwekken van eigen energie door bijvoorbeeld een installatie van PV-panelen (zonnepanelen) , WT-turbine , WKK-installatie.

Opwekken van eigen energie door een E-groep (electrogeen of dieselgroep) die kan dienen als back-up-systeem.

UW voordelen

Rechtstreekse besparing op uw energiefactuur

Minder afhankelijk van netbeheerder en toekomstige afschakelplannen.

Investeringen worden terubetaald met een gedeelte van de opbrengst van de gerealiseerde besparingen

Onze aanpak

Analyse van diverse mogelijkheden voor het opwekken van energie en rendementsbepaling.

Investeringspartners zoeken in de markt. Zo wordt een energieleverancier ook voor een stuk investeringspartner.

Fabrikanten zoeken in de markt door het opmaken van een aanbesteding.

We tekenen samen met u de meest kosteneffectieve energiestrategie uit.

Hierbij worden ook de potentiëlen
van duurzame energieopwekking onderzocht (groene stroom, WKK).

Uitwerken van total loadbalacing door combinatie van "opwekker↔afnemer" te optimaliseren door smart-energy-metering.