Dossier -en tekenwerk

Waarom?

Het KB elektrische installaties vereist dat voor elke elektrische installatie een dossier opgesteld wordt

Eén van de elementen is de inventarisatie van de elektrische installaties en schema's.

ONZE TROEVEN

Grondige kennis AREI (algemeen reglement elektrische installaties) om complete dossiers op te stellen.

Tekenwerk in SEE electrical , E-plan of Autocad.

Onze aanpak

We verzamelen en digitaliseren alle reeds beschikbare info.

We inventariseren ontbrekende info en tekeningen

We gaan ontbrekende tekeningen opstellen.

We werken nauw samen met uw studie/technische diensten

Digitaal archief beschikbaar op cloud.