Extra info

Energiebesparende maatregelen/technieken

Bestaande verlichting vervangen door LED-verlichting

Bestaande verlichting voorzien van aanwezigheidsensoren en daglichtsturing

Rendement van motoren verhogen door toerentalregeling

HVAC aansturen in functie van aanwezigheid

Energiemonitoring

Door middel van meting in kaart brengen van de verschillende energiestromen , maw grip op uw energieverbruik

Doordat monitoring continu inzicht biedt, kunnen opvallende afwijkingen in het energieverbruik tijdig worden gedetecteerd

Real-time data

Informatie die direct na verzameling wordt aangeleverd

Sluimerverbruiken

Onnodig stroomverbruik , is vaak laag, maar zo'n aantal sluipverbruikers kunnen het totale verbruik toch al snel doen oplopen

Elke watt sluipverbruik per uur kost u 2 euro per jaar

Weekendverbruikers

Onnodig stroomverbruik die typisch in weekend voorkomen zoals onnodige verlichting , ventilatie , airco , perslucht

Piekbelasting

Hoogste waarde, in kW, van de belasting in een bepaald tijdsverloop (bv. dag, maand) en waarop netvergoieding netbeheerder is gebaseerd

Netbeheerder

 • beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit
 • ELIA ; beheerder hoogspanningsdistributie
 • GASELWEST
 • IMEWO
 • FLUVIUS LIMBURG
 • INTERGEM
 • FLUVIUS ANTWERPEN
 • IVEKA
 • IVERLEK
 • PBE
 • SIBELGAS
 • FLUVIUS WEST

Spanningsdips

Plotselinge en kortstondige verlaging van de spanning tot 90% van de nominale waarde, gevolgd door een herstel van deze spanning

De duur van de spanningsdip ligt tussen 10ms en 1 minuut

Belastingsprofiel & verbruikersprofiel

Een grafiek/profiel van de variatie van de elektrische belasting versus tijd

Blindvermogen

Is een onnodige belasting en kostenpost , het zorgt voor een extra belasting op de installatie, apparatuur en transportinfrastructuur (kabels, leidingen)

Je kan het best vergelijken met glas bier , het schuim is het blindvermogen , het bier de actieve energie !!

Harmonische vervuiling

Wordt veroorzaakt door niet-lineaire belastingen , dit zijn elektrische apparaten die geen ‘lineair’ gedrag vertonen
de vorm van de opgenomen stroom komt niet overeen met de vorm van de aangeboden spanning

De resulterende stroom is daardoor niet zuiver sinusvormig.

Voorbeelden van niet-lineaire belastingen ; frequentieregelaars , lasapparatuur, inductieovens, servers, printers, ledverlichting

Power check

Energieverliezen die normaal ongezien zouden blijven kunnen door middel van monitoringsapparatuur gedetecteerd en gelokaliseerd worden

Door monitoring van het energieverbruik worden energiestromen in gebouwen c.q. installaties in beeld gebracht

Daarnaast komen ook verkeerd ingeregelde systemen in beeld

Tevens kan door verbruiksmonitoring het verbruik van meerdere locaties of gebouwen vergeleken worden

Power quality check

Naast inzicht in het energieverbruik en de energiestromen ook inzicht bieden in de kwaliteit van spanning en stroom

Nadat er inzicht is verkregen in de mogelijke problemen kunnen stappen worden ondernomen tot verbetering

Denk hierbij aan het reduceren van energieverliezen, voorkomen van uitval van apparatuur door harmonische of versnelde veroudering van apparatuur en componenten

Prioriteits-schakeling

Apparaten apart schakelen om overbelasting en te hoge piekbelasting te voorkomen

WKK

Warmte-Kracht-Koppeling; converteert slechts één brandstof in zowel elektriciteit als warmte in slechts één proces op het moment van gebruik.

Warmte-Kracht-Koppeling ; een zeer efficiënte oplossing die de warmte opvangt die wordt gegenereerd door het opwekken van elektriciteit,
en tegelijkertijd zelf warmte produceert

WT-turbine

Windturbine of windmolen

E-groep

Elektrogeengroep of stroomgenerator

Total load balancing

Balans tussen opgewekt vermogen van eigen energiebronnen en de nodige energie die noodzakelijk is

KB elektrische installaties

De voornaamste algemene wettelijke voorschriften inzake de elektrische installaties zijn terug te vinden in het
Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Dit AREI werd ingevoerd bij koninklijk besluit van 10 maart 1981.

Dit AREI werd ingevoerd bij koninklijk besluit van 10 maart 1981

Het nieuwe AREI werd bij koninklijk besluit van 8 september 2019 ingevoerd , het is van toepassing vanaf 1 juni 2020