PROJECT @ RECYCLIS

Thermografie + keuring AREI

SPECIFICATIES

Begeleiding van keuring en bijhorende thermografische controle voor klant met verhoogd brandrisico.

Preventieve maatregelen zoals extra verhoging personenbeveiliging & het verminderen van brandrisico.

Opstellen compleet elektrisch dossier voor technische dienst.

Speciale aandacht voor upgrade machineveiligheid.